Vestjydsk Flyveklub Varde Flyveplads

Varde Flyveplads

Position: N55 36'27 - E008 26'28
Baner:
04/22: 700 meter
11/29: 450 meter
-
Bemærk venligst:
PPR på telefon +45 5099 7007
- Pladsen må KUN beflyves i tidsrummet 07:00 – 22:00
- Skoleflyvning er IKKE tilladt på Varde Flyveplads pga. en restriktiv miljøgodkendelse.
Flyvepladsen er LUKKET grundet jagt på området som følger:
-   lørdag d. 24.11.2018 mellem kl. 09:00 – 14:00 (lokal tid) 
-   søndag d. 09.12.2018 mellem kl. 09:00 – 14:00 (lokal tid) 
-
Varde Flyveplads er hjemsted for en meget aktiv faldskærmsklub. Desuden foretages flyvning med modelfly fra pladsen.
Før anflyvning af pladsen anbefales, at du tager kontakt til Esbjerg AFIS på 120.15 for information om, hvorvidt faldskærmsflyet OY-VAF er i luften. Hold, i så fald, skarpt udkig efter faldskærme. Springerne lander på/ved den blå pude ved siden af bane 11/29.
Hvis du ønsker at bruge bane 11/29, skal du lave en overflyvning af pladsen før du går på finale, så evt. modelfly i luften kan nå at lande, før du lander.
Før start på bane 11 SKAL motorprøve foretages ØST for banekrydset. Se sikkerhedsregler for modelflyvning her: http://emf.dk/about/services.html
-
Links:  Approach Chart EKVA 19-1  Plate EKVA 19-2
-
Varde Flyveplads' historie:

Varde Sportsflyveklub, som blev stiftet i maj 1948, havde fra starten som sit vigtigste mål at få anlagt en flyveplads ved Varde. Mange projekter var, i årenes løb, på tale, men først i 1954 fandt man den plads, der nu er Varde Flyveplads.
Arealet var dengang ejet af gårdejer Hans Gregersen og i de første 10 år af flyvepladsens beståen blev den udlejet af gårdejeren, med Varde Sportsflyveklub som lejer.
I 1962 blev der tinglyst en deklaration om tilladte bevoksningshøjder på de tilstødende arealer.
På et byrådsmøde i september 1963 blev der godkendt en lejekontrakt, hvor Varde Kommune overtog lejemålet i stedet for flyveklubben. Lejen blev dengang aftalt til kr. 400,- om året, foreløbig gældende i 10 år.
I 1968 sammensluttedes Varde Sportsflyveklub, Vestjydsk Flyveklub og Ribe Flyveklub til én klub, som videreførtes under navnet Vestjydsk Flyveklub. Vestjydsk Flyveklub stod herefter som lejer af Varde Flyveplads.
Vestjydsk Flyveklub har siden da – i samarbejde med Varde Faldskærmsklub (stiftet i 1969) og Esbjerg Modelflyveklub – drevet flyvepladsen. Vestjydsk Flyveklub har fra begyndelsen haft klubhus på pladsen. Senere har også Varde Faldskærmsklub og Esbjerg Modelflyveklub bygget klubhuse.
I 1986 blev der bygget 3 hangarer på flyvepladsen. I 2010 blev der bygget endnu en hangar.
Flyvepladsen er i dag en velfungerende flyveplads, med mange brugere.